Trang chủ // Standard (Nữ) // LTP-1302D-7BVDF

LTP-1302D-7BVDF

LTP-1302D-7BVDF

Giá: 1.125.000 VNĐ

Mã sản phẩm: LTP-1302D-7BVDF

Kiểu dáng: Nữ

Máy: Pin

Loại dây: Dây kim loại

Mặt kính: Mineral Glass

Bảo hành: Máy: 1 năm - Pin: 1,5 năm

Chống nước: 50 mét

Chức năng: Lịch ngày

Xuất xứ: Nhật Bản

 

Sản phẩm cùng loại

LTP-1191A-4A2DFLTP-1191A-4A2DF
Giá: 878.000 VNĐ
LTP-1191A-4A1DFLTP-1191A-4A1DF
Giá: 878.000 VNĐ
LTP-1191A-2ADFLTP-1191A-2ADF
Giá: 878.000 VNĐ
LTP-1191A-2CDFLTP-1191A-2CDF
Giá: 878.000 VNĐ
LTP-1191A-3CDFLTP-1191A-3CDF
Giá: 878.000 VNĐ
LTP-1191A-4CDFLTP-1191A-4CDF
Giá: 878.000 VNĐ
LTP-1191A-7ADFLTP-1191A-7ADF
Giá: 878.000 VNĐ
LTP-1303L-1AVDFLTP-1303L-1AVDF
Giá: 900.000 VNĐ
LTP-1303L-7BVDFLTP-1303L-7BVDF
Giá: 900.000 VNĐ
LTP-1315L-5BVDFLTP-1315L-5BVDF
Giá: 900.000 VNĐ
LTP-1315L-8BVDFLTP-1315L-8BVDF
Giá: 900.000 VNĐ
LTP-1303D-4AVDFLTP-1303D-4AVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1315D-2BVDFLTP-1315D-2BVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1315D-1BVDFLTP-1315D-1BVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1302L-1AVDFLTP-1302L-1AVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1302L-7BVDFLTP-1302L-7BVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1303D-1AVDFLTP-1303D-1AVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1303D-7AVDFLTP-1303D-7AVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1303D-7BVDFLTP-1303D-7BVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1308L-1AVDFLTP-1308L-1AVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1310D-1AVDFLTP-1310D-1AVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1314L-7AVDFLTP-1314L-7AVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1314L-8AVDFLTP-1314L-8AVDF
Giá: 990.000 VNĐ
LTP-1233D-7ADFLTP-1233D-7ADF
Giá: 1.035.000 VNĐ
LTP-1233D-1ADFLTP-1233D-1ADF
Giá: 1.035.000 VNĐ
LTP-1314D-2AVDFLTP-1314D-2AVDF
Giá: 1.058.000 VNĐ
LTP-1314D-5AVDFLTP-1314D-5AVDF
Giá: 1.058.000 VNĐ
LTP-1308D-1BVDFLTP-1308D-1BVDF
Giá: 1.058.000 VNĐ